Tjenester

7
Sakkyndig kontroll
 • Dokumentert kontroll
 • Årskontroll/Service Truck & Lift
 • Strekkprøving til brudd
 • Hardhetsmåling
 • Overflatefinhet
 • Funksjonsprøving

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at arbeidsutstyr er i forskriftsmessig stand og at det er sikkert å bruke.

For utstyr spesifisert i Forskrift om utførelse av arbeid, § 13-1 og 13-3, er det krav om sakkyndig kontroll. TKS Kran Elektro er sertifisert til å utføree sakkyndig kontroll.

Kontroll av arbeidsutstyr skal utføres i henhold til produsentens anvisning, eller dersom dette ikke finnes, i henhold til prosedyre utarbeidet av en som arbeidsgiver har utpekt, og tilleggskrav i henhold til Samordningsrådet, Normer for kontrollomfang.

Kontrollen utføres av kompetanseperson(er) hos TKS Kran Elektro. Våre kontrollører har kvalifikasjoner som beskrevet i Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet, og er godkjent av Sertifiseringsorganet.

Sertifisering
 • G2 Tårnkraner​
 • G3 Portal-/ svingkraner​
 • G4 Bro-/traverskraner​
 • G7 Vinsjer/spill/taljer​
 • G8 Lastebilkraner​
 • G10 Hånddrevne kraner​
 • G20 Fastmonterte hydrauliske kraner​
 • RX Redskap​
 • SX Studio -scenerigg​
 • PX Personløftere

 

 • KX Klatrestillas over 3 meter​
 • HX Hengestillas alle typer​
 • TX Løfte og stablevogner for gods (truck)​
 • MX Masseforflytningsmaskiner​
 • BH Byggeplassheiser​
 • Fallsikringsutstyr (kompetent person)​
 • Høyspentutstyr (kompetent person)​
 • Idrettsutstyr (kompetent person)
Service
 • Service og vedlikehold
 • Mulighet for lokalt reservedelslager
 • Rask utrykning ved driftsstans/stillstand
 • Telefonsupport
Reparasjoner
 • Feilsøking
 • Testing
 • Reparasjon av maskiner og utstyr
 • Elektronikkverksted
 • Kort responstid ved driftsstans
Teknisk tegning

Vi vet at mange av våre kunder har behov for skreddersydde og spesialtilpassede løsninger.

Derfor har vi spesialkompetanse i form av teknisk tegner som en del av laget for å kunne levere akkurat det DU trenger!